Wat moet je doen voor het starten van een bedrijf IN SPANJE

         De bedrijfsnaam registreren bij het centrale handelsregister (Registro Mercantil Central).

         Opmaken van een oprichtingsakte (escritura de constitución) ten overstaan van een in Spanje gevestigde notaris.

         Inschrijving bij het Spaanse handelsregister (Registro Mercantil). Voor eenmanszaken is dit niet verplicht.

         Aanvragen van een btw-nummer (Código de Identificación Fiscal, CIF) bij het districtskantoor van de Spaanse belastingdienst (Delegación de            Hacienda van de Agencia Tributaria).

         Het huren of kopen van een bedrijfsgebouw. Vraag bij de gemeente (Ayuntamiento) na of het bestemmingsplan geen problemen oplevert. Bij            aankoop van het gebouw dient de officiële akte, die door de notaris wordt opgemaakt, te worden ingeschreven in het Eigendomsregister            (Registro de la Propiedad Inmobiliaria) en worden aangegeven bij de provinciale belastingdienst (Delegación Provincial de Hacienda). Voor            het bouwen of verbouwen van bedrijfsgebouwen dien je een bouwvergunning (Licencia de Obras) bij de gemeente aan te vragen.

         Aanvragen van een bedrijfsvergunning (Licencia de Actividades e Instalaciones) bij de gemeente (Ayuntamiento). Na het toekennen van de            vergunning volgt een inspectie door de gemeente, waarbij wordt nagegaan of de roerende goederen zoals machines e.d. overeenkomen met            de in de aanvraag verstrekte informatie. Als alles in orde is, wordt een goedkeuringsakte afgegeven (Acta de Ocupación y Funcionamiento).            Deze procedure kan een paar maanden duren.

         Registreren van de bedrijfsactiviteit en het betalen van belasting (Impuesto sobre Actividades Económicas).

         Het aannemen van personeel en het regelen van arbeidscontracten. De registratie van de sociale zekerheid van de werknemers bij de            provinciale vestiging van het Ministerie van Sociale Zaken (Tesorería Territorial de la Seguridad Social). Begint u als kleine zelfstandige            (Autónomo), dan moet u zich inschrijven in een speciaal register (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) bij de Tesorería Territorial            de la Seguridad Social.

          Legaliseren van de Handelsboeken (Legalización de los Libros de Comercio) in het Handelsregister (Registro Mercantil).

 


   FACEBOOK    TWITTER    blog    compromiso de calidad    qr   

Calle Arroyo del Gato, 17 - Alhaurín de la Torre - (Málaga) España   | Tel.: +34 952.41.49.90 
  E-mail: marion.hoogwegt@gmail.com

© 2013 Morella Consultores