De verschillende bedrijfsvormen IN SPANJE

  Wil je een eigen bedrijf beginnen in Spanje en je neemt geen bestaand bedrijf over, dan zul je als eerste een keuze moeten maken over de   bedrijfsvorm.

                    Autónomo = Eenmanszaak

                    Comunidad de Bienes = Gemeenschap van goederen

                    Sociedad Civil = Burgerlijke maatschap

                    Sociedad Regular Colectiva, S.R. of S.R.C. = Vennootschap onder firma

                    Sociedad en comanditaria = Commanditaire vennootschap

                    Sociedad Limitada, S.L. = Besloten vennootschap (BV)

                    Sociedad Anónima, S.A. = Naamloze vennootschap (NV)

       Aansprakelijkheid

  Bij de eerste vijf genoemde ondernemingsvormen is de ondernemer zelf persoonlijk aansprakelijk. Bij de besloten en naamloze vennootschappen,   waar sprake is van een gelimiteerde aansprakelijkheid zoals de S.A. of de S.L., geldt de aansprakelijkheid slechts voor het gestorte kapitaal.

       Belasting betalen

  Bij de eerste vijf genoemde ondernemingsvormen betaalt de ondernemer zelf de belasting over de gemaakte winst, in de vorm van   inkomstenbelasting.

  Bij de S.L. en S.A. betaalt u vennootschapsbelasting (Impuesto sobre la renta de sociedades).

  Een ondernemer of zelfstandige moet elk kwartaal een belastingaangifte indienen en vooruitbetalingen doen op het geschatte belastingbedrag   dat hij voor dat jaar verschuldigd is.

       B.T.W. (Impuestos sobre el Valor Añadido, IVA)

  Het standaardtarief is 21%. Voor sommige diensten en voedingswaren geldt een tarief van 10%, bijvoorbeeld op hotel en restaurant.

       Startkapitaal

  Voor het oprichten van een S.A. is een minimum kapitaal van ongeveer 60.000 euro nodig, waarvan 25% bij oprichting moet worden voldaan. Ga je   een S.L. (BV) oprichten, dan moet er een startkapitaal van ongeveer 3.000 worden gestort.

 


   FACEBOOK    TWITTER    blog    compromiso de calidad    qr   

Calle Arroyo del Gato, 17 - Alhaurín de la Torre - (Málaga) España   | Tel.: +34 952.41.49.90 
  E-mail: marion.hoogwegt@gmail.com

© 2013 Morella Consultores